Walne Zgromadzenie Członków ANG Spółdzielni 2018

 • 08 June 11:00 - 08 June 22:00
 • RANCHO POD BOCIANEM
  Nadarzyńska 15, 05-555 Przypki
 • Wydarzenie bezpłatne

Wprowadź dane uczestnika


 1. Osoba fizyczna
  Osoba prawna
 2. Osobiście
  Pełnomocnik
 3. Tak
  Nie
 4. Tak
  Nie
 5. Tak
  Nie
 6. * Po oficjalnej części Walnego Zgromadzenia Spółdzielców, około godziny 19:00 nastąpi część nieoficjalna wraz z kolacją. Prosimy o potwierdzenie obecności w części nieoficjalnej.
 7. ** Możliwość uczestnictwa pod warunkiem dostępności miejsc i pokrycia kosztów
 8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu, przez Współadministratorów tj. ANG Spółdzielnia oraz ANG Biznes S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2 w celach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia Spółdzielców 2018.
 9. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku (zdjęcia, film) utrwalonego w czasie Walnego Zgromadzenia Spółdzielców 2018 organizowanego w dn. 8.06.2018 roku przez Współadministratorów tj. ANG Spółdzielnia oraz ANG Biznes S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2.
 10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu, przez Współadministratorów tj. ANG Spółdzielnia oraz ANG Biznes S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2, w celach marketingowych tj. przesyłanie ofert promocyjnych oraz informacji o nowych produktach i usługach drogą email.
 11. Współadministratorami danych osobowych jest ANG Spółdzielnia z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa oraz ANG Biznes S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa („Współadminstratorzy”).
 12. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Walnego Zgromadzenia Spółdzielców w dn. 8.06.2018 roku, na podstawie wyrażonej zgody.
 13. Odbiorcą danych osobowych będą: Współadministratorzy, personel Współadminsitratorów oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, która jest możliwa poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres zgoda@grupaang.pl żądania wraz z podaniem danych użytkownika.
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres zgoda@grupaang.pl żądania wraz z podaniem danych użytkownika.
 15. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielców 2018.