V Konferencja NIENIEODPOWIEDZIALNI "Odpowiedzialność - ciężar czy szansa?"

 • 07 November 09:00 - 07 November 17:00
 • Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, ul. Anielewicza 6, Warszawa
 • Wydarzenie bezpłatne
 • Brunon Bartkiewicz

  Prezes Zarządu
  ING Bank Śląski

  Jest związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90-tych. W 1995 roku objął stanowisko prezesa zarządu Banku Śląskiego. W 2000 roku na kolejne cztery lata objął funkcję dyrektora generalnego oraz członka zarządu w banku ING Direct NV. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym, wsparcie informatyczne i operacyjne oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym. W 2004 roku objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 roku został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Od 2012 roku nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. Jako Chief Innovation Officer w Grupie ING (od 2014 roku), Brunon Bartkiewicz odegrał znaczącą rolę w ING we wdrażaniu innowacji, promowaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz szybkim wprowadzaniu innowacyjnych pomysłów na rynek.

 • Marcin Borowiecki

  Prezes Zarządu
  Wonga

  Posiada 16-letnie doświadczenie w branży finansowej i technologicznej. Pracował zarówno w globalnych korporacjach, m.in. dla McKinsey i eBay (w Dolinie Krzemowej), jak i przy rozwijaniu start-up’ów (był założycielem m.in. firmy doradztwa finansowego Finamo). Jako ekspert w dziedzinie digital finance doradzał i realizował liczne projekty na rzecz funduszy Venture Capital inwestujących w przedsiębiorstwa z branży internetowej ze szczególnym uwzględnieniem sektora e-commerce. Ukończył studia MBA na Uniwersytecie Stanforda w USA (2006). Jest absolwentem programu CEMS w ramach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i CBS w Kopenhadze (2001). Od 2012 roku kieruje Wonga w Polsce.

 • Prof. Magdalena Fikus


  biolog, biochemik, specjalistka w zakresie biochemii i fotochemii kwasów nukleinowych, biofizyki komórki, inżynierii genetycznej, profesor nauk przyrodniczych, propagatorka i popularyzatorka nauki.

 • Natalia Hatalska


  Infuture hatalska foresight institute

  Analityczka trendów, autorką bloga hatalska.com i bestsellerowej książki „Cząstki przyciągania”. W 2016 roku powoła do życia instytut badań nad przyszłością – infuture hatalska foresight institute, który definiuje najważniejsze trendy i wskazuje ich konsekwencje dla gospodarki, kategorii rynkowych czy konkretnych marek.

 • Prof. Jerzy Hausner

  Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny,
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Pracownik Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej UEK), społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 2010-2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2015 r. członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Nagroda Kisiela.

 • Jacqueline Kacprzak

  Radca Ministra
  Biuro Ministra, Ministerstwo Rozwoju

  Radca Ministra w Biurze Ministra Ministerstwa Rozwoju, gdzie zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) i współpracą z interesariuszami. Reprezentuje Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. CSR przy Komisji Europejskiej oraz Grupie Roboczej ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonującej w ramach Komitetu Inwestycyjnego OECD. Ekspertka w dziedzinie praw człowieka, równości szans oraz różnorodności. Członek jury konkursów „Raporty Społeczne” i „Green Frog”. Członek Komitetu Nadzorującego tłumaczenie na język polski standardu raportowania niefinansowego GRI G4. Pracowała wcześniej m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Microfinance Center i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Posiada także wieloletnie doświadczenie dziennikarskie (radio i TVP) oraz kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

 • Prof. Dominika Maison

  Dziekan Wydziału Psychologii UW
  Uniwersytet Warszawski

  Obok pracy naukowej od początku lat 90-tych zajmuje się praktycznie badaniami marketingowymi i społecznymi. W 2005 roku założyła specjalizującą się w strategicznych badaniach jakościowych i finansowych firmę Maison&Partners. Autorka wielu badań dotyczących zagadnień finansowych, między innymi: cyklicznego badania MoneyTrack badającego postawy Polaków wobec finansów i instytucji finansowych, oszczędzania i inwestowania pieniędzy oraz autorka cyklu badań prowadzonych dla Narodowego Banku Polskiego (NBP) dotyczących obrotu bezgotówkowego i badań dla Fundacji Kronenberga na temat edukacji finansowej Polaków. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi na świecie (m.in. USA, Belgia, Indonezja, Włochy). Prowadzi badania naukowe z zakresu utajonych postaw konsumenckich, postaw i zachowań finansowych oraz marketingu społecznego.

 • Kacper Nosarzewski

  Partner w 4CF, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością

  Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego przedsiębiorstwom oraz instytucjom międzynarodowym, takim jak UNESCO i UNDP. Prowadził projekty dla średnich i dużych firm oraz agencji rządowych na całym świecie, m.in. polskiego i holenderskiego MON, brazylijskich koncernów górniczych, agencji rządowych w Tunezji oraz Norwegii i Ministerstwa Pracy Republiki Kolumbii. Jako ekspert w dziedzinie studiów nad przyszłością oraz edukacji współpracuje z Instytutem Wolności. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, alumnus Rockefeller Foundation Bellagio Programme.

 • Prof. dr hab. Piotr Płoszajski

  Kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej
  Szkoła Główna Handlowa

  Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Harvard Business School. Research Scholar w Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA. W latach 1987-1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w latach 1993-1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 200 publikacji. Ostatnio zajmuje się Nową (sieciową) Gospodarką, wpływem technologii na modele biznesowe, Internetem Obiektów i sztuczną inteligencją. Wykładowca i speaker na kilkudziesięciu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii. Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych. Członek kilku rad nadzorczych. Prezes Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM.

 • Maciej Zięba OP


  Dominikanin

  Z wykształcenia fizyk, wykładowca akademicki, współpracownik podziemnej Solidarności. Za działalność w opozycji demokratycznej odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Od 1990 roku wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego w ramach Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, wykładał również etykę życia społecznego i gospodarczego na wielu uczelniach w kraju i zagranicą. Założyciel Instytutu Tertio Millennio (miejsce spotkań ludzi kultury, polityki, Kościoła i świata ekonomii), którego jest dyrektorem. W 1999 roku Jan Paweł II mianował go członkiem Synodu Biskupów dla Europy, a w 2003 konsultorem Papieskiej Komisji Iustitia et Pax. Jest autorem parunastu książek oraz ponad 700 artykułów. Zdjęcie: Paul Haring

 • Dorota Zimnoch

  Prezes Zarządu
  Zing Business Consulting

  Jest międzynarodową ekspertką i Top50 global Influencer w branży FinTech oraz InsurTech. W 2014 roku założyła Zing Business Consulting, zajmującą się budowaniem i wdrażaniem strategii transformacji binznesowych z zastosowaniem najnowszych technologii. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Budapeszcie, Szkoły Głównej Handlowej oraz doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także kurs 'Przedsiębiorczości w Technologii' na Uniwersytecie Stanford. Jest aktywna na scenie FinTech, m.in. jako członkini w Tech London Advocates, FemTech Leaders czy InsTech London, autorem wielu publikacji, a także prelegentem międzynarodowych konferencji, adresując zagadnienia sztucznej inteligencji (AI), blockchain, internetu rzeczy (IoT), wdrażania innowacji i transformacji biznesowych oraz modeli współpracy korporacji i startupów. Od 2005 roku mieszka w Londynie, gdzie angażuje się czynnie w promowanie wizerunku polskich profesjonalistów za granicą. Za swoją społeczną działalność została odznaczona w 2014 roku Złotym Krzyżem Zasług przez Prezydenta RP. W latach 2010-2014 była Prezesem, a obecnie Członkiem Rady Nadzorczej Polish City Club. Prywatnie matka dorosłego syna. Pasjonuje się tańcem towarzyskim, podróżami oraz jazzem.

 • Artur Nowak-Gocławski

  Pomysłodawca projektu Nienieodpowiedzialni
  ANG Spółdzielnia

  Założyciel i szef biznesowej Grupy ANG związanej z branżą finansową oraz Fundacji Będę Kim Zechcę, zaangażowany w wiele projektów społecznych w tym m.in. w Koalicję Prezesi Wolontariusze, projekt Nienieodpowiedzialni.pl, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, członek Rady Ekspertów ThinkTank, zwolennik strategii biznesowych opartych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości wspólnej.

 • Grzegorz Nawrocki

  Anglista, amerykanista, dziennikarz

  Absolwent Uniwersytetu Cambridge, Preston (UCLAN), UW oraz UJ. Prowadzący programy publicystyczne w TVP (m.in. „Punkt Widzenia”, Newsroom”, „Woronicza 17”, „Wywiady Jedynki”, „Tygodnik.pl” i inne). Dwukrotny stypendysta brytyjskiego rządu w ramach “British Chevening Scholarship”, programu Fundacji Schumana „Leader in Civil Society” oraz BAS Top People Project w BBC World Service. Ukończył międzynarodowe staże dziennikarskie w BBC i ITN w Londynie i Manchesterze (m. in. HARDtalk). Współpracował z newsroomem obsługującym duński parlament dla TV2. Wiceprezes British Alumni Society w Polsce oraz członek Towarzystwa Absolwentów Oxford i Cambridge. Organizator i prowadzący cykl „Debaty Oksfordzkie” na Uniwersytecie Warszawskim, a także wydawca i prowadzący cykl debat ZDERZENIA organizowanych przez Oxbridge Society w Teatrze Polskim w Warszawie. Prowadził warsztaty radiowo-telewizyjne dla młodych dziennikarzy w Polsce, Wlk. Brytanii, Niemczech i Danii. Prywatnie interesuje się teatrem słowa i dramą. Jest reżyserem słuchowisk radiowych. Autor książki dla dzieci: "Jej Wysokość Nutka".

 • Paweł Oksanowicz

  Dziennikarz ekonomiczny

  Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Zajmuje się dziennikarstwem społeczno-ekonomicznym. Prowadzi program "BIZON-Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny" w MUZO.FM (Grupa POLSAT). Pracował w Radiu PIN, RMF.FM, Radiu ZET, Kolor, TVP2, RTL7 i POLSAT BIZNES. Współpracuje z magazynem Think Tank. Pisze powieści i książki biograficzne. Moderator licznych konferencji i debat związanych z biznesem, zrównoważonym rozwojem, ekologią.