Wrocławskie spotkanie Nienieodpowiedzialnych

 • 23 October 17:00 - 23 October 19:00
 • Uniwersytet SWPS,
  ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b,
  53-238 Wrocław
 • Wydarzenie bezpłatne

Wprowadź dane uczestnika


 1. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji na Konferencję. *
 2. Zgadzam się na wykorzystywanie mojego wizerunku (zdjęcia, film) utrwalonego w czasie Konferencji na potrzeby projektu Nienieodpowiedzialni. *
 3. Zgadzam się na otrzymywanie publikacji wydawanych w ramach projektu Nienieodpowiedzialni oraz informacji o innych aktywnościach, planach, publikacjach i konferencjach Nienieodpowiedzialnych.
 4. * Zgody niezbędne, aby przejść proces rejestracji
 5. Współadministratorami danych osobowych jest Fundacja "Będę Kim Zechcę" z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa oraz Nienieodpowiedzialni sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa („Współadminsitratorzy”).
 6. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki informacji dotyczących projektu Nienieodpowiedzialni. Chcielibyśmy, abyś wiedział co u nas słychać, jakie mamy plany, jakie wydajemy publikacje i kiedy odbędzie się kolejna Konferencja Nienieodpowiedzialni.
 7. Odbiorcą danych osobowych będą: Współadministratorzy, personel Współadministratorów oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, która jest możliwa poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres zgoda@nienieodpowiedzialni.pl żądania wraz z podaniem danych użytkownika.
 8. Przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres zgoda@nienieodpowiedzialni.pl żądania wraz z podaniem danych użytkownika lub wniesienia skargi do: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwości przesyłania informacji dotyczących działalności Współadministratorów.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.